Wyniki sprawdzianu z ćwiczeń grupa 1

Wyniki sprawdzianu z ćwiczeń grupa 2

Wyniki sprawdzianu z ćwiczeń grupa 3

Wyniki sprawdzianu z ćwiczeń grupa 4

Wyniki sprawdzianu z ćwiczeń grupa 5

Wyniki sprawdzianu z ćwiczeń grupa 6

Seminara

Wyniki zaliczenia z chemii radiofarmaceutycznej

Wyniki egzaminu z chemii leków

Kosmetologia