Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Aktualności

Kadra naukowa
Wykłady
Seminaria
Ćwiczenia

Wyniki

Fakultety

Koło naukowe

Projekty

Kosmetologia

Historia

Pliki do pobrania
English version

 

Program fakultetów „Na granicy farmacji i kosmetologii”

OFERTA  FAKULTETÓW

DLA STUDENTÓW FARMACJI

PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW

 

KATEDRY I ZAKŁADU CHEMII FARMACEUTYCZNEJ

 

I rok      Farmacji

 

Farmakopea – źródło wiedzy dla farmaceutów                                                                 F_138

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Jelińska

 

Od profilaktyki do terapii                                                                                             F_100

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr hab. Izabela Muszalska

 

Nieznane historie znanych leków                                                                                    F_137

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr Katarzyna Dettlaff

 

 

III rok      Farmacji

 

Nutrikosmetyki                                                                                                             F_ 43

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr hab.  Judyta Cielecka-Piontek

 

Kosmeceutyki                                                                                                                F_28

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr Przemysław Zalewski

 

 

IV rok      Farmacji

 

Fotoprotektory i fotouczulacze                                                                                     F_21

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr hab. Beata Stanisz Prof. UM

 

Analiza chemiczna nutrikosmetyków i kosmeceutyków                                                      F_3

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

 

Zastosowanie metod chromatograficznych i spektrometrycznych

w analizie leków złożonych                                                                                             F_130

         15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr Magdalena Ogrodowczyk

V rok       Farmacji

 

Ocena trwałości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych 

         30 godz.                         ETCS 2 pkt                                                                   Zaliczenie

Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Jelińska   -

 

Leki stosowane w chorobach rzadkich - leki sieroce                                                         F_132

15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                                    Zaliczenie

Prowadzący: Dr Maria Popielarz-Brzezińska        -        -       

 

Pielęgnacja i farmakoterapia stanów nagłych u wybranych zwierząt

domowych i  hodowlanych                                                                                               F_143

15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr Agnieszka Dołhań     -        -       

 

Apteka szpitalna w strukturze zakładu opieki zdrowotnej                                                F_131

15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                                    Zaliczenie

Prowadzący: Dr Maciej Stawny

 

Wyroby medyczne w praktyce farmaceuty                                                                     F_135

15 godz.                          ETCS 1 pkt                                                          Zaliczenie

Prowadzący: Dr Maciej Stawny            -          -         

 

 

 

 

 

Nutrikosmetyki (dla studentów farmacji)

Punkty ECTS:  1

Etap studiów Sugerowany rok trzeci

Wymiar zajęć

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

 

 

15

 

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr n. farm., mgr chem. Judyta Cielecka-Piontek

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: kryterium wyboru, analizy składu jakościowego, dostępności oraz profilu bezpieczeństwa suplementacji nutrikosmetykami.

Opis treści przedmiotu

 1. Kryteria wyboru nutrikosmetyków
 2. Charakterystyka substancji aktywnych wchodzących w skład preparatów: opóźniających efekty starzenia, wzmacniających włosy i paznokcie, antycellulitowych, wspomagających proces odchudzania, wspomagających i utrwalających efekty opalania oraz stosowanych w kulturystyce
 3. Wykorzystanie mikroelementów w nutrikosmetykach
 4. Profil bezpieczeństwa stosowania nutrikosmetyków

Piśmiennictwo

Rejestr leków i preparatów farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu

Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, Allured Publishing Corporation 2000

Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006

Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999

Forma zaliczenia pracy studenta

Zaliczenie – test

 

Kosmeceutyki

Punkty ECTS:  1

Etap studiów Sugerowany rok trzeci

Wymiar zajęć

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

 

 

15

 

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr n. farm Przemysław Zalewski

Cele kształcenia

Kompleksowa ocena merytoryczna kosmeceutyków oraz nabycie umiejętności we wdrażaniu

i koordynowaniu suplementacji kosmeceutykami z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz współistniejących jednostek chorobowych prowadzonych pacjentów.

Opis treści przedmiotu

 1. Definicja pojęcia kosmeceutyku (funkcja i budowa skóry, kosmeceutyk w praktyce klinicznej, podstawy formulacji kosmeceutyku, rynek kosmeceutyków, kontrola skuteczności kosmeceutyku, mity na temat kosmeceutyków).
 2. Substancje czynne stosowane w kosmeceutykach (retinoidy, witaminy z grupy B, E, C, surowce roślinne, metale, związki o działaniu nawilżającym, czynniki rozjaśniające skórę, środki złuszczające, peptydy i białka, antyoksydanty, endogenne czynniki wzrostowe, filtry przeciwsłoneczne).
 3. Zastosowanie kosmeceutyków w praktyce klinicznej (zastosowanie w terapii zmarszczek, zaczerwienień twarzy, zaburzeń pigmentacji, pielęgnacja skóry tłustej, suchej i trądzikowej).
 4. Nowe trendy w kosmeceutykach (techniki matrycy genowej, nowa generacja kwasów hydroksylowych, nowe układy uwalniania przezskórnego stosowane w kosmeceutykach)

Piśmiennictwo

Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006.

Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999.

Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, Allured Publishing Corporation 2000.

Forma zaliczenia pracy studenta

Zaliczenie – test

 

Fotoprotektory i fotouczulacze

 

Punkty ECTS: 1

 

Etap studiów:    Kierunek Farmacja, siódmy lub ósmy semestr

                       

 

Wymiar zajęć

Wykłady

Seminaria

Studia stacjonarne

 

15

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot  Dr hab. prof. UM Beata Stanisz

 

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia: Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

 

Cele kształcenia

Seminaria mają na celu:

Ø  przybliżyć i poszerzyć studentom wiedzę z zakresu negatywnego (reakcje natychmiastowe – oparzenia słoneczne, reakcje opóźnione - fotstarzenie skóry, choroby nowotworowe itd.) i pozytywnego  (np. fototerapia, synteza witaminy D3 w skórze itd) wpływu słońca na organizm,

Ø  zapoznać studentów z substancjami filtrującymi promieniowanie UVA i UVB (filtry fizyczne, chemiczne, wychwytujące wolne rodniki, immunologiczne),

Ø  przybliżyć studentom wiedzę jak należy wybierać i jak właściwie aplikować na skórę preparaty fotoochronne,

Ø  poszerzyć wiedzę na temat fotoalergicznych i fototoksycznych reakcji,

Ø  zapoznać studentów z lekami pochodzenia roślinnego i syntetycznych, które uwrażliwiają skórę na promienie UV (fotouczulacze).

 

 

Treść kształcenia

Zapoznanie studentów z:

Ø  destrukcyjnym efektem działania promieni UV na skórę,

Ø  fototypami skóry i kryteriami doboru kosmetyków do określonego fototypu,

Ø  faktorami przeciwsłonecznymi (SPF) i ich oznakowaniem na kosmetykach,

Ø  naturalną ochroną przeciwsłoneczną skóry (barwnik melanina, kwas trans-urokainowy oraz pogrubienie warstwy rogowej naskórka),

Ø  podziałem filtrów przeciwsłonecznych (fizyczne, chemiczne, naturalne),

Ø  profilem bezpieczeństwa stosowania kosmetyków przeciwsłonecznych,

Ø  substancjami fotouczulającymi na promieniowanie nadfioletowe.

 

 

Piśmiennictwo

Martini C.M. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  Warszawa 2007.

Mierzejewski J.: Elementy dermatologii kosmetycznej. Wydawnictwo Politechniki Radomskej, 2008

Ostrowska E.: Bezpieczne opalanie. Gazeta Farmaceutyczna, 6, 2008.

Brzozowska Z.: Słońce na indeksie. Gazeta Farmaceutyczna, 5, 2008.

Anna Nadulska. Słońce przez filtry, Gazeta Farmaceutyczna. 7, 2007

Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999.

 

 

 

Forma zaliczenia pracy studenta

Rozmowa i dyskusja ustna  na temat …„Czy słońce jest naszym przyjacielem czy wrogiem”…

 

Analiza chemiczna nutrikosmetyków i kosmeceutyków

Punkty ECTS:  1

Etap studiów Sugerowany rok trzeci

Wymiar zajęć

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

 

 

15

 

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr n. farm., mgr chem. Judyta Cielecka-Piontek

Cele kształcenia

Zdobycie wiedzy na temat przepisów prawnych dopuszczających nutrikosmetyki i kosmetyki do obrotu oraz  metod badawczych stosowanych w ocenie ich jakości.

Treści przedmiotu

 

 1. Przepisy prawne dopuszczające nutrikosmetyki i kosmeceutyków do obrotu.
 2. Etapy badań nutrikosmetyków i kosmetyków oraz sposoby oceny skuteczności ich działania.
 3. Metody analityczne stosowane w ocenie jakości nutrikosmetyków i kosmeceutyków.
 4. Zapoznanie się z dokumentacją (dossier produkt) wytwarzania kosmeceutyków i nutrikosmetyków.
 5. Zajęcia studyjne w laboratorium R&D opracowującym kosmeceutyki (pokaz otrzymywania wybranego kosmeceutyku), omówienia etapów analizy masy kosmetycznej, substancji aktywnych  i procesu otrzymania danej postaci kosmetyku.

Piśmiennictwo

Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, Allured Publishing Corporation 2000

Przewodniki ICH, FDA, EMEA

Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006

Farmakopee FP VIII, USP24 , BP, JP XV

Forma zaliczenia pracy studenta

Zaliczenie – test

 

Analiza Leków Złożonych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Anna Jelińska; Dr Magdalena Ogrodowczyk

Punkty ECTS:  3

Etap studiów: semestr siódmy

 Wymiar zajęć

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

 

30

 

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problemami doboru  metod analizy jakościowo- ilościowej składników leków   złożonych. Z możliwościami, ograniczeniami i zastosowaniem nowoczesnych metod spektroskopowych  chromatograficznych  i innych (TG, DSC, EPR, SEM). A także  z metodami interpretacji i oceny statystycznej wyników. 

 

Treści programowe

Wykłady

1.         Badania czystości

2.         Ustalanie tożsamości składników leków złożonych

3.         Metody rozdziału składników

4.         Analiza ilościowa leków złożonych

5.         Interpretacja uzyskanych wyników oznaczania zawartości

Ćwiczenia:

1. Analiza ilościowa leków złożonych

    1.1.  Metodami klasycznymi bezpośrednimi

       1.2.1.   Ocena statystyczna wyników

       1.3.2.   Statystyczne porównanie metod  

    1.2. Metodami spektrofotometryczno-chromatograficznymi

       1.2.1. Oznaczanie pochodnych hydrokortyzonu  w obecności produktów rozkładu metodą 

                  TLC-UV

       1.2.2.  Oznaczanie mieszaniny leków pochodnych   1,4-dihydropirydyny metodą GC-MS

 

 2. Analiza jakościowa leków złożonych

     2.1. Z wykorzystaniem metod klasycznych

        2.1.1. Rozdział i identyfikacja składników preparatu Coffeinum Natrium Benzoicum

     2.2.  Z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych (TLC, IR, MS)

       2.2.1. Analiza jakościowo-ilościowa preparatu Saridon

       2.2.2. Identyfikacja składników czynnych różnych preparatów leczniczych

  

3. Analiza zanieczyszczeń występujących w lekach

    3.1. Z wykorzystaniem metod chromatograficznych (TLC)  i klasycznych (FP VIII)

        3.1.1.  Ocena czystości preparatu Phenydantin

    3.2. Z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych (IR, ASA)

       3.2.1. Oznaczanie metali w preparacie Eko-Vit metodą ASA

       3.2.3. Wykrywanie fotoproduktów i oznaczanie składnika czynnego preparatu cordafen

                  metodą IR

 

Literatura:

 1. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN W-wa 1996
 2. Szafran M., Dega-Szafran Z.: Określanie struktury związków organicznych

metodami spektroskopowymi, PWN  W-wa 1988

 1. Pawełczyk E., Płotkowiak Z., Zając M.: Chemiczna analiza leków. PZWL W-wa 1981
 2. Kwapiszewski W., Dobrzańska R., Matusiak R., Paruszewski R., Radecki K., Zduńska A.: Chemiczna analiza ilościowa środków leczniczych, PZWL W-wa 1975
 3. Płaziak A.: Spektrometria masowa związków organicznych  (Wyd.II),

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997

 

  

 

Ocena trwałości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych

 

Osoba odpowiedzialna za przedmiotprof. UM dr hab. Anna Jelińska

 

Etap studiów: dziewiąty semestr

 

Cele kształcenia:

Po zakończeniu przedmiotu student powinien znać zasady oceny trwałości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych.

Celem nauczania w ramach omawianego przedmiotu fakultatywnego jest:

-          zapoznanie z Wytycznymi ICH dotyczącymi badań w zakresie trwałości leków

-          poznanie kryteriów wyboru metod analitycznych w ocenie trwałości leków

-          wyznaczanie metodami kinetycznymi mechanizmu reakcji

-          zapoznanie z wykrywaniem i oznaczaniem zanieczyszczeń pochodzących z rozkładu substancji czynnej.

 

Opis przedmiotu

 

Ocena trwałości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych obejmuje:

-          wpływ czynników katalitycznych na trwałość leków

-          wyznaczenie parametrów kinetycznych i termodynamicznych reakcji

-          właściwą i ogólną katalizę kwasowo-zasadową

-          wyznaczenie katalitycznych stałych szybkości

-          interpretację zależności log k – pH

-          ocenę wpływu temperatury i wilgoci na trwałość substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w fazie stałej

-          wykrywanie i oznaczanie zanieczyszczeń pochodzących z rozkładu substancji czynnych

 

Literatura:

 1. Zając M., Jelińska A., Musialska I., Nogowska M., Stanisz B.: Ocena jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych według wymagań farmakopealnych i ICH; Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2000;
 2. Pawlaczyk J., Zając M.: Walidacja metod analizy chemicznej. Przykłady walidacji metod.; Wydawnictwo NAUKOWE Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2005;
 3. Farmakopea Polska VI, Farmakopea Europejska 6,0

 

 

Fotoprotektory i fotouczulacze

Punkty ECTS: 1

Etap studiów: Kierunek kosmetologia

studia stacjonarne I stopień rok II semestr II

                               studia niestacjonarne I stopień rok II semestr II

Wymiar zajęć

Wykłady

Seminaria

Studia stacjonarne

 

15

Studia niestacjonarne

 

10

 

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr hab. prof. UM Beata Stanisz

Cele kształcenia

Promienie słoneczne są konieczne do życia, jednak tylko ich umiar daje gwarancję zdrowia i dobrego wyglądu przez długie lata. Skórę należy chronić przed promieniami UV stosując filtry przeciwsłoneczne w kremach i innych produktach kosmetycznych. Filtry przeciwsłoneczne z uwagi na mechanizm działania dzielimy na dwie grupy: filtry fizyczne i filtry chemiczne. Najskuteczniejszymi produktami kosmetycznymi zapewniającymi ochronę przed promieniami UV (UVB i UVA) są te, które zawierają jednocześnie kilka różnych filtrów, najlepiej jednocześnie fizyczne jak i chemiczne.

W ramach zajęć fakultatywnych studenci zostaną zapoznani z

Ø  destrukcyjnym efektem działania promieni UV na skórę,

Ø  fototypami skóry (ochrona naturalna skory przed negatywnymi skutkami promieniowania UV) i kryteriami doboru kosmetyków,

Ø  faktorami i ich oznakowaniem na kosmetykach,

Ø  podziałem filtrów przeciwsłonecznych,

Ø  profilem bezpieczeństwa kosmetyków przeciwsłonecznych,

Ø  substancjami fotouczulającymi.

 

Piśmiennictwo

Martini C.M. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  Warszawa 2007.

Mierzejewski J.: Elementy dermatologii kosmetycznej. Wydawnictwo Politechniki Radomskej, 2008

Ostrowska E.: Bezpieczne opalanie. Gazeta Farmaceutyczna, 6, 2008.

Brzozowska Z.: Słońce na indeksie. Gazeta Farmaceutyczna, 5, 2008.

Anna Nadulska. Słońce przez filtry, Gazeta Farmaceutyczna. 7, 2007

Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999.

Treści programowe (szczegółowe)

Ø  Wiadomości ogólne (budowa i fototyp skóry, rodzaje promieniowania UV itd.)

Ø  Ochrona naturalna skóry przed promieniowaniem UV

Ø  Podział, budowa chemiczna filtrów przeciwsłonecznych

Ø  Oznakowanie filtrów przeciwsłonecznych w kosmetykach

Ø  Nietolerancja na kosmetyki filtrujące promieniowanie UVA i UVB

Ø  Substancje fotouczulające (pochodzenia naturalnego i syntetycznego).

Ø  Dobór kosmetyków przeciwsłonecznych uzależniony fenotypem.

Ø  Przegląd kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi.

Ø  Właściwe stosowanie i przechowywanie tych kosmetyków.

Forma zaliczenia pracy studenta

Rozmowa ustna  - jak należy bezpiecznie korzystać ze „słonecznych kąpieli”

 

Nutrikosmetyki (dla studentów kosmetologii)

Punkty ECTS:  1

Etap studiów licencjackich  Sugerowany rok trzeci

Wymiar zajęć

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

 

 

15

Studia niestacjonarne

 

 

9

 

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Dr n. farm., mgr chem. Judyta Cielecka-Piontek

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: kryterium wyboru, analizy składu jakościowego, dostępności oraz profilu bezpieczeństwa suplementacji nutrikosmetykami.

Opis treści przedmiotu

 1. Kryteria wyboru nutrikosmetyków
 2. Charakterystyka substancji aktywnych wchodzących w skład preparatów: opóźniających efekty starzenia, wzmacniających włosy i paznokcie, antycellulitowych, wspomagających proces odchudzania, wspomagających i utrwalających efekty opalania oraz stosowanych w kulturystyce
 3. Wykorzystanie mikroelementów w nutrikosmetykach
 4. Profil bezpieczeństwa stosowania nutrikosmetyków

Piśmiennictwo

Rejestr leków i preparatów farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu

Mitchell L. Schlossman, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, Allured Publishing Corporation 2000

Draelos Z. D. Kosmeceutyki, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006

Malinka W. Zarys chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Volumed, Wrocław 1999

Forma zaliczenia pracy studenta

Zaliczenie - test

 

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Tel. (61) 854-66-50 Fax. (61) 854-66-52