Wzór protokołu

Zadania

Wejściówki

Spektroskopia

Ćwiczenie substancje pomocnicze

Ćwiczenie barwa roztworów

Ćwiczenie HPLC

Obowiązujące związki na I sprawdzian

Obowiązujące związki na II sprawdzian

Obowiązujące związki na III sprawdzian